Geri Ödeme ve İade Politikası

KULLANICI KOŞULLARI ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

2. TANIMLAR

3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ ve CAYMA HAKKI

6. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

7. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak MB tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile MB’nin mülkiyetindedir. Alıcı, MB’nin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını MB’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Alıcı, Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda MB’nin izni olmaksızın kullanamaz. Alıcının, üçüncü kişilerin veya MB’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Alıcı, MB’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MB, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Satış Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını gibi her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Satış Sözleşmesi Alıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

10. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya MB’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) MB’nin işbu Satış Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, MB ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Satış Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

11. MUHTELİF HÜKÜMLER

11 (on bir) maddeden ibaret bu Satış Sözleşmesi, Alıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.